Jumaat, 30 September 2011

Kata Imam Ghazali r.a

Dalam Al-Ihya menulis: Dalam diri manusia terdapat 4 sifat:

sabiyah (kebuasan)
bahimiyah (kebinatangan)
Syaithaniyah (kesyaitanan)
Rabbaniyah (ketuhanan)

Jika sifat rabbaniyahnya berhasil mengalahkan dan mengendalikan ketiga sifat yang lain, maka akan timbul sifat-sifat yang baik seperti:

menjaga kehormatan diri (iffah)
cukup dengan apa yang ada (qanaah)
tenang
zuhud
wara’
takwa
malu
jujur
berani
dermawan
sabar
suka menolong
tahan menderita
suka memaafkan
teguh pendirian
mulia
pandai
selalu ceria (senyum)

dan sebagainya.
Ambillah kebaikan dari orang yang mempunyai kebaikan dan tinggalkanlah keburukan yang ada pada orang yang mempunyai keburukan.

Latihlah diri kita untuk membalas dengan kebaikan kepada orang-orang yang telah berbuat keburukan kepada kita.

Belajarlah menahan diri dari selalu ingin melihat jasa dan kebaikan sendiri. Orang yang ikhlas itu bijak menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya.

Tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada akal yang diperindah dengan ilmu, ilmu dengan kebenaran, kebenaran dengan kebaikan, dan kebaikan dengan taqwa.

Orang yang beriman itu mempunyai upaya untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada perkara-perkara yang akan mendekatkan kepada Allah dan melarang dari perbuatan yang tidak disukai Allah.
Allah s.w.t tidak akan membiarkan hamba-hamba yang mencintai-Nya bersama dengan cinta kepada dunia, meskipun hanya sekejap. Dia akan menjauhkan mereka dari dunia, dan tidak akan membiarkan mereka bersama dengan yag selainNya dalam setiap waktu. Dia akan sentiasa bersama dengan mereka dan mereka akan sentiasa akan bersamaNya. Hati mereka sentiasa berzikir kepadaNya, selalu hadir di HadhiratNya, berpaling dari yang selainNya dan menghadap kepadaNya. Maka Dia sentiasa bersama mereka dan menjaga mereka. Mereka memperolehi ketenteraman yang abadi....